VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Poți ajuta! 2% pentru animale

2013-12-12

Ajută animalele cu 2% din impozitul pe venit

Redirectionarea a 2% din impozitul pe venit este un sprijin foarte important pentru noi. Cu sumele colectate putem continua cele mai importante proiecte!

 

Paşi pentru a completa Formularul 230 în sprijinul Fundaţiei VIER PFOTEN România

Pasul 1: Descărcaţi formularul necesar

Pasul 2: Completaţi-l cu datele dumneavoastră după cum urmează:

    Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

    Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscal, atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz

    Suma - În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica ‘’Suma’’. În acest caz, organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.


Pasul 3: În cazul în care nu doriți să folosiți formularul precompletat, completaţi datele noastre după cum urmează:

    Denumire entitate nonprofit - Fundaţia VIER PFOTEN România

    Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit: CF 12969627

    Cont bancar (IBAN):

               CONT IBAN RO 05 RZBR 0000 0600 1008 6169 (RON)
               - Sucursala Piaţa Amzei


Formularul se completează în două exemplare:

- Originalul se depune la:

A) organul fiscal din teritoriul în care contribuabilul are adresa de domiciliu potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

B) organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;

- Copia se păstrează de către contribuabil.

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Vă mulţumim!print